Hus B

Målgruppen er voksne personer med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Alle borgere har som udgangspunkt et udviklingshandicap, men kan have talrige tillægsdiagnoser såsom skizofreni, demnes, angst m.m. I enhed A, B og C er der flere beboere med disse tillægsdiagnoser, men også andre, som udelukkende skal have støtte til at håndtere hverdagens udfordringer.

Borgerne bor i egen lejlighed, men har mulighed for at være en del af et fællesskab, når de ønsker det. Beboerne i hus A, B, C og F er som udgangspunkt indskrevet i eksternt dagtilbud alle 5 hverdage – der tages dog selvfølgelig hensyn til den enkeltes funktionsniveau og dermed ressourcer til at være i eksternt dagtilbud. I fritiden er der mange muligheder for aktiviteter. Udgangspunktet for disse er ”Klubben” over i fælleshuset, hvor der arrangeres svømning, akvarelmaling, sang- og musikaftner, banko eller lign. Ud over dette har beboerne mulighed for ture ud af huset enten alene eller sammen med medbeboere og personale. Der er køre- og gå ture ”ud i det blå” eller man besøger attraktioner i nærområdet.