Hus F

Målgruppen i Enhed F på Bofællesskabet Bøgevej er særligt velegnet til borgere, der udover at have et udviklingshandicap, har behov for en pædagogik tilegnet borgere med ASF – Autismespektrum lignende forstyrrelser. Der arbejdes målrettet med en struktur og en tilgang, som nærmer sig autismepædagogik, Herudover er husets rammer indrettet med hensyn til den nødvendige mulighed for skærmning og at undgå alt for mange sanse-stimuli. Der er dog ikke kun tale om borgere med diagnoser inden for autismespektret – der skal dog være behov for en struktureret hverdag med udgangspunkt i autismepædagogikken.

Borgerne bor i egen lejlighed, men har mulighed for at være en del af et fællesskab, når de ønsker det. Beboerne i hus A, B, C og F er som udgangspunkt indskrevet i eksternt dagtilbud alle 5 hverdage – der tages dog selvfølgelig hensyn til den enkeltes funktionsniveau og dermed ressourcer til at være i eksternt dagtilbud. I fritiden er der mange muligheder for aktiviteter. Udgangspunktet for disse er ”Klubben” over i fælleshuset, hvor der arrangeres svømning, akvarelmaling, sang- og musikaftner, banko eller lign. Ud over dette har beboerne mulighed for ture ud af huset enten alene eller sammen med medbeboere og personale. Der er køre- og gå ture ”ud i det blå” . Et tæt samarbejde med de pårørende vægtes højt.