Metoder

Nogle af de metoder vi anvender i Løgstør Tilbuddene

KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret, Anerkendende, Pædagogik

Krap er en metode og et værktøj til at møde andre mennesker på. Krap kan være med til at se nærmere på hvordan vi skaber og oplever relationer, glæde, trivsel, kreativitet og motivation. Derigennem kan vi skabe en oplevelse af mening og sammenhæng for den enkelte.

Grundlæggende går Krap ind og skaber basis for en anderkende tilgang og er med til at styrke ressourcer og øge tolerance. Ydermere kan Krap være med til at skabe trivsel og glæde.

Krap handler om at skabe en forandring, der gør en forskel. Det handler om at skabe indsigt og blive bevidst om vi gør det vi egentlig siger, og skabe en anerkendende og positiv tilgang, hvor mennesker mødes.

De Bonos 6 tænkehatte

De seks tænkehatte er en metode, som Edward de Bono har udarbejdet. Metoden er med til at sikre at vi i vores arbejde hele vejen rundt i de arbejdsprocessor, handlinger og tanker vi udfører. Hver hat repræsenterer en måde at tænke og handle på, og ved at benytte os af de forskellige hatte, så sikre vi at vi får afdækket alle styrker og svagheder i vores arbejde.

Ressourcetænkning

I Løgstørtilbuddene tænker og arbejder vi meget med borgernes ressourcer. Vi arbejder med hverdagsrehabilitering, og det er vigtigt, at borgerne får brugt deres ressourcer på bedste vis. For at få indsigt i den enkelte borgers ressource kapacitet, benytter vi os af Ressourceblomsten, som er med til at skabe et overblik over den enkelte borgers ressourcer.