Pårørende for Møllersgård

Vi anerkender og værdsætter dette og betragter pårørende som meget betydningsfulde samarbejdspartnere. Vi anser samarbejdet med pårørende som en meget vigtig og naturlig del af det faglige arbejde omkring den enkelte borger med handicap.”