Pårørenderåd for Bøgevej

Der er blevet etableret et pårørenderåd i Løgstør tilbuddene. Rådet støtter de brugere der ikke er i stand til at varetage egne interesser og træffe beslutninger om fælles anliggende.

Rådets opgaver er at repræsentere beboernes interesser. Rådet skal fungere som et forum for dialog mellem botilbuddets beboere, pårørende, medarbejdere og ledere om tilrettelæggelse af hverdagen for beboerne.