Værdigrundlag

Vores mission er:

“At skabe, udvikle og fastholde et værdigt liv”

 

Vores Vision er:

“Vi søger det optimale”

Borgeren i fokus

 • Indflydelse på eget liv – Selvbestemmelse, individualitet, udgangspunkt i den enkelte
 • Handleplaner – Aftaler, drømme, visioner for levet liv
 • Pårørende/netværk  Opbygge, bevare og vedligeholde relationer og traditioner

Anerkendelse hver dag

 • Imødekommenhed – lydhør og motiverende
 • Loyalitet – Respekt og tillid
 • Ressourcesprog – Anerkendende kommunikation, positivt sprogbrug og positiv tænkning

Respekt for forskelligheder

 • Mangfoldighed – Plads til alle ideer, ser den enkeltes ressourcer
 • Gensidig respekt – At være enige om at kunne være uenige, god kommunikation, lyttende, nysgerrig og ligeværdig
 • Forskellighed som styrke – Udviklende dialoger, rummelige tilbud, tværfaglig indsats

PROFESSIONELT ARBEJDE

 • Visioner – Drømme, håb, mål for fremtiden og bevægelse)
 • Synlig faglig ledelse – Inspiration og tillid
 • Dokumentation